Szóval, boldogok a hollandiai magyarok?

2016. május 30., hétfő

Boldogok, illetve boldogabbak-e a hollandiai magyarok a magyarországi magyarokhoz képest?

A fenti kérdés első felére már ismerjük a válaszokat, hiszen ismertek az összesített eredmények a hollandiai magyarok hogylétét vizsgáló kutatásból. A második kérdésre persze csak később tudhatjuk meg a választ, hiszen ahogy Tóth-Bos Ágnes pszichológus korábban elmondta:

„A kutatást követően, tervben van egy olyan Magyarországon élő magyarokkal készítendő kérdőív, amelyben ún. illesztett mintán ugyanezeket a jóllét kérdőíveket vesszük fel, amelynek segítségével pedig sokkal közelebb kerülünk a szóban forgó kérdés megválaszolására. ”

Azonban már most sok érdekességet olvashatunk ki az eredményekből. 1100-an adtunk választ a sok kérdésre a hivatalos statisztika szerint Hollandiában élő, nagyjából 13.000 első generációs magyar közül. Tartsuk szem előtt azt a fontos tényt, amit Ágnes is hangsúlyoz, hogy a minta nem reprezentatív, hiszen a felmérés önkéntes alapon történt, valamint a Hollandiában élőkre vonatkozó hivatalos adatok köre igen korlátozott.

És akkor az eredmények!

Az 1100 válaszoló 44,5%-a férfi és 55,5%-a nő, akik zömmel – 55% - a 20 és 40 év közötti korosztályba tartoznak. A kitöltők 45%-a a fővárosból érkezett.

Nézzük meg először is azt, hogy miért is jöttünk el hazánkból.

Könnyű lenne a fenti kérdésre rávágni automatikusan, hogy a pénz miatt. Aztán persze, ha elmerülünk a részletekben, már tisztul a kép és a válasz is finomodik arra, hogy nem csak a pénz miatt. A jövőkép igenis fontos, e mellett hajt bennünket a fejlődés vágya, vagy akár a kíváncsiság is.

Az is érdekes, hogy mikor is döntöttünk az országváltás mellett.

Láthatjuk a számokból, hogy igazából az utóbbi 5 évben gyorsult fel a Hollandiába költözés üteme. A kutatásból az is kiderül, hogy a kérdőívet kitöltő magyarok 41%-a már élt korábban külföldön, mielőtt Hollandiába költözött volna.

Nagyon érdekes az, hogy mintában túlsúlyban vannak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, 59%, a magyarországi 20%-os arányhoz képest.

Mi kell a boldogsághoz?

A válaszadók 77%-a párkapcsolatban él. A párral rendelkezők 43%-nak nem magyar nemzetiségű a partnere. Egy jó kapcsolat persze csak az egyik szelete a boldogságnak, de azért tudjuk, hogy elég fontos :)


A kint élő magyarok élettel való elégedettsége, és a pillanatnyi boldogságuk mértéke is viszonylag magas. A válaszolók 55%-a teljes mértékben, vagy meglehetősen elégedett az életével, 25%-a inkább elégedett, 18%-a inkább elégedetlen. A kitöltők mindössze 2%-a mondta, hogy teljesen elégedetlen az életével. A boldogsággal és jóléttel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok erős összefüggést mutatnak a nyelvtudással, valamint a foglalkoztatással és a jelen munkájukkal való elégedettséggel is.

A munkával és a foglalkoztatási státusszal való elégedettség pedig nagymértékben együtt jár a Hollandiába való beilleszkedés sikerességével. A munka megléte mellett annak minősége is fontos tényező. Akik úgy gondolják, hogy a kvalifikációjukhoz képest alacsonyabb szintű munkát végeznek, kimutathatóan boldogtalanabbak azokhoz képest, akik kvalifikációjuknak megfelelő, vagy annál magasabb szintű munkát végeznek. (A jólét 1-től 7-ig terjedő skáláján átlagosan fél pontnyi a különbség.)

Természetesen a pénz is fontos, de nagyon tanulságos látni, hogy hogy rangsoroljuk mi, hollandiai magyarok az életcéljainkat!

És meddig maradunk?

Erre a kérdésre persze majd az élet adja meg a választ, de jelenleg így gondoljuk, hogy visszaköltöznénk-e Magyarországra.

A visszaköltözés mellett a magyar identitás is fontos számunkra és ezt át is szeretnénk adni gyermekeink részére. A magyarságunk annyira erős, hogy a kint töltött idő nem befolyásolja azt. Persze, az is igaz, hogy ez a kint töltött idő viszonylag rövidnek mondható.

Köszönjük a Menjek/Maradjak csapatnak, illetve Tóth-Bos Ágnesnek, hogy tükröt tartottak elénk!


Back to Top